Свети Сава, Житије Светог Симеона / Saint Sava, La Vie de Saint Siméon / Der Heilige Sava. Das Leben des Heiligen Simeon

Приређивање, превод са српскословенског и текстолошке напомене Маја Анђелковић/ présentation de l’ouvrage, traduction du serbe slavon et les notes textologiques Maja Anđelković/ Herausgabe, Übersetzung aus dem Serbisch-Kirchenslawischen und textkritische

Преводиоци/ Traducteurs/ Übersetzer: Маја Анђелковић, Љиљана Новаковић, Елвира Веселиновић

Издавач: Манастир Студеница, 2020.
Страна: 150
Формат: меки повез, 14.5х20.5 цм.
ISBN 978-86-87345-36-2

500,00 рсд

Опис

Ово јединствено тројезично издање доноси на српском, француском и немачком, оригинално Житије Светог Симеона, које је написао Свети Сава. Превод на српски (и са српског на стране језике) рађен је према Аверкијевом препису из 1619. године, писаном на српскословенском језику.
Издање садржи текстолошке напомене које проучаваоцима пружају додатне информације о делу, као и објашњења која читаоцу омогућавају потпуно разумевање текста. Уз то, у књизи се налази и Цитатни регистар у коме заинтересовани могу пронаћи податке која дела је Свети Сава цитирао и на која се позивао пишући једно од најлепших и најзначајнијих дела српске књижевности.

Додатне информације

Тежина 260 g