Свети Сава, Житије Светог Симеона/ Santo Sava, Vita di San Simeon/ 圣萨瓦, 圣西梅恩传

Приређивање, превод са српскословенског и текстолошке
напомене Маја Анђелковић/ Vita di San Simeon / Santo Sava ; redazione, traduzione dal serbo-slavo al serbo contemporaneo e stesura di note sono a cura di Maja Anđelković/ 圣西梅恩传􀀚/ 圣萨瓦; 编辑,塞 尔维亚斯拉夫原文译者以及注释玛雅安杰勒口维奇,正教授;

Преводиоци са српскословенског на српски Маја Анђелковић, са српског на италијански Ана Ракановић Маринели, са српског на кинески Анђела Гавриловић
Издавач: Манастир Студеница, 2020.
Страна: 134
Формат: меки повез, 14.5х20.5 цм
ISBN 978-86-87345-37-9

500,00 рсд

Опис

Ово јединствено тројезично издање доноси на српском, италијанском и кинеском, оригинално Житије Светог Симеона, које је написао Свети Сава. Превод на српски (и са српског на стране језике) рађен је према Аверкијевом препису из 1619. године, писаном на српскословенском језику.
Издање садржи текстолошке напомене које проучаваоцима пружају додатне информације о делу, као и објашњења која читаоцу омогућавају потпуно разумевање текста. Уз то, у књизи се налази и Цитатни регистар у коме заинтересовани могу пронаћи податке која дела је Свети Сава цитирао и на која се позивао пишући једно од најлепших и најзначајнијих дела српске књижевности.

Додатне информације

Тежина 260 g