Свети Сава, Студенички типик / Saint Sava, The Studenica Typikon / Святой Савва, Студеницкий типикон

Уредници/ Editors/ Редакторы:
Проф. др Маја Анђелковић/ Assoc. Prof. Maja Anđelković, PhD/ Проф.Майя Анджелкович
Архимандрит др Тихон Ракићевић/ Archimandrite Tihon Rakićević, PhD/ Архимадрит д-р. Тихон Ракичевич

Издавач/ Publisher/ Издательство:
Манастир Студеница/ Studenica Monastery/ Монастырь Студеница, 2018.
Преводиоци/ Translators/ Переводчики:
Маја Анђелковић/ Maja Anđelković/ Майя Анджелкович; Јасмина Теодоровић/ Jasmina Teodorović/ Ясмина Теодорович; Светлана Луганска/ Svetlana Luganska/ Светлана Луганская
Формат: кожни повез, 16.5х24.5 цм
Језик: српски, енглески и руски
Страна: 539, колор штампа color press
ISBN 978-86-87345-18-8

2.500,00 рсд

Опис

Ово капитално и луксузно тројезично издање Студеничког типика Светог Саве прво је у историји црквеног издаваштва које је званично проглашено монографијом међународног значаја.

У њему је по први пут текст типика штампан у његовом исправном облику и пуном обиму. Уз текст превода са српскословенског на савремени српски, енглески и руски језик, у издању се налази и колорна фототипија Аверкијевог преписа типика. Иако је Свети Сава типик наменио братству манастира Студенице, сви његови читаоци могу се упознати са духовним и културним вредностима, са лепотом књижевног израза, и са једним од највреднијих дела српске књижевности – Житијем Светог Симеона (као саставним делом типика). Издање Студеничког типика незаобилазно је за сва даља богословска, књижевна, културолошка и сродна изучавања. Садржи драгоцене текстолошке напомене и цитатни регистар.

Додатне информације

Тежина 1720 g